Thanh Hóa: Giao hàng chục nghìn m2 đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá, đấu thầu?

Tác giả : Admin 23/06/2021

Hàng chục nghìn m2 đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà”, nhưng không thông qua đấu giá, đầu thầu?

Thanh Hóa: Giao hàng chục nghìn m2 đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá, đấu thầu?
Khu đất mà Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà thực hiện dự án trước kia là khu đất của Công ty TNHH Nguyên Hà

Dự án chậm tiến độ, nhưng không bị thu hồi

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được cho thấy, khu đất mà Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thực hiện dự án trước kia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nguyên Hà. Năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND thu hồi 26.900m2 đất của Công ty TNHH Nguyên Hà cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà thuê, sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và phân phối ô tô.

Ngày 30/01/2008, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 279/QĐ-UBND tiếp tục thu hồi 3.163m2 đất mà UBND huyện Quảng Xương đang quản lý cho Công ty Hải Hà thuê, sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên, ngày 01/9/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có Quyết định số 3087/QĐ-UBND thu hồi 02 quyết định nêu trên (Quyết định 3541/QĐ-UBND và Quyết định 279/QĐ-UBND), đồng thời cho Công ty Hải Hà thuê 29.310m2 đất đã được giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Theo đó, thời hạn thuê đất đến ngày 4/2/2055 theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Nội dung Quyết định số 3087/QĐ-UBND nêu rõ, Công ty Hải Hà phải thực hiện đúng cam kết, hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án từ thời điểm cho thuê đất đến hết quý III năm 2011, đưa dự án vào hoạt động trước tháng 12/2011. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật và Công ty Hải Hà không được bồi thường bất kỳ khoản kinh phí đầu tư nào.

Do Công ty Hải Hà không thực hiện đúng cam kết, không triển khai thực hiện dự án, nên ngày 13/6/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 299/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Lý do thu hồi là Công ty Hải Hà chậm tiến độ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và Dịch vụ phân phối ô tô (theo khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). “Từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa ngày 08/3/2008 đến nay đã 37 tháng, Công ty mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, nhà bảo vệ nhưng chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình chính, chậm tiến độ đầu tư…” nội dung Tờ trình số 299/TTr-STNMT ngày 13/6/2012 nêu rõ.

Thanh Hóa: Giao hàng chục nghìn m2 đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá, đấu thầu?
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà có 186 lô đất ở liền kề

Mặc dù vậy, nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa không tiến hành thu hồi dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Không những thế, ngày 8/7/2013 (tức là hơn 1 năm sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuấ thu hồi), UBND tỉnh Thanh Hóa lại có Thông báo số 91/TB-UBND yêu cầu “Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2013”. Bỏ ngoài tai chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, gần 2 năm sau (ngày 12/4/2015), Công ty Hải Hà mới có văn bản cam kết khởi công vào dự án quý IV năm 2015.

Tháng 8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của Công ty Hải Hà. Kết quả cho thấy, dự án vẫn chưa được khởi công, vi phạm quy định về sử dụng đất, 01 tháng sau (tháng 9/2015), chính Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lại có văn bản cho phép Công ty Hải Hà gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng.

Như nắm bắt được thời cơ, trong thời gian được gia hạn hoàn thành dự án, Công ty Hải Hà đã lập hồ sơ, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Tuy nhiên, đề nghị của Công ty Hải Hà ngay lập tức bị UBND huyện Quảng Xương “đập tắt” với lý do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến năm 2020 đã được phê duyệt, không đảm bảo mỹ quan khu vực. Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Xương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi khu đất của Công ty Hải Hà theo quy định của pháp luật. Đồng quan điểm với UBND huyện Quảng Xương, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa xem xét đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án trên.

Không đấu giá, đầu thầu dự án?

Liên quan đến đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở của Công ty Hải Hà, chỉ trong vòng hơn 01 tháng, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành 2 văn bản có quan điểm trái ngược nhau.

Cụ thể, tháng 6/2016, UBND huyện Quảng Xương có văn bản cho rằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp là không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo mỹ quan, thậm chí đề nghị thu hồi dự án. Thế nhưng, đến cuối tháng 7/2016, chính cơ quan này lại có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quảng Tân. UBND huyện Quảng Xương đã “bẻ lái” bằng nhận định, vị trí khu đất Công ty Hải Hà đề nghị chuyển đổi sang đất ở là “phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”.

Như “vớ được cọc”, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận định, việc cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất là phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13089/UBND-NN đồng ý cho Công ty Hải Hà lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đã được cho thuê vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Thanh Hóa: Giao hàng chục nghìn m2 đất cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá, đấu thầu?
Căn cứ để ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND không đề cập đến kết quả đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13089/UBND-NN ngày 11/11/2016

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao UBND huyện Quảng Xương cập nhật vị trí, diện tích khu đất vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) huyện Quảng Xương, với mục đích sử dụng đất từ thương mại, dịch vụ sang đất ở.

Để hoàn tất thủ tục “biến” hàng chục nghìn m2 đất thương mại dịch vụ thành đất ở, UBND huyện Quảng Xương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hải Hà. Ngày 22/6/2018, ông Lê Anh Tuấn Phó – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà; Ngày 27/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền ký ban hành Quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Theo nội dung quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất thực hiện dự án là 29.310m2, bao gồm 16.648,7m2 đất ở; 339,7 m2 đất xây dựng nhà văn hóa và 10.688,7 mđất giao thông hạ tầng kỹ thuật. Nhà nước giao đất 50 năm, người mua đất ở, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài, ổn định; thu tiền sử dụng đất đối với 16.648,7 m2 đất ở.

Được biết, tổng mức đầu tư dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là 58,14 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất), theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án có 186 lô đất ở liền kề. Đáng nói, căn cứ để ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND không đề cập đến kết quả đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13089/UBND-NN ngày 11/11/2016.

Chủ đầu tư dự án Green Park Hải Hà là Công ty Hải Hà, Công ty Hải Hà trụ sở tại Khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Công ty này được giới thiệu là thành viên của Công ty CP đầu tư bất động sản Taseco. Taseco Land có trụ sở tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, được biết đến là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Vốn điều lệ của Taseco tính đến thời điểm tháng 9/2020 là 1.600 tỷ đồng.

Theo Tầm Nhìn

Link gốc: Tầm Nhìn

Tin liên quan