SAWACO: Điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2023

Tác giả : Admin 17/10/2023

Tập thể Phòng Hơp tác Truyền thông – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) được trao tặng bằng khen điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2023.

9877 1697510766 Sawaco Nhan Bang Khen Cong Tac Dan Van
Các điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tập thể Phòng Hơp tác Truyền thông – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) được Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2023 nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2023).

Trong năm 2023, Phòng Hợp tác Truyền thông SAWACO đã đạt được nhiều kết quả nổi bật gắn với phong trào “Thi đua dân vận khéo” của Đảng bộ Tổng Công ty như: Chuỗi hoạt động tuyên truyền vận động “Hạn chế khai thác nước ngầm, hướng đến sử dụng nước máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; Chương trình “SAWACO Tour – Hành trình lịch sử ngành nước Thành phố”.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch, SAWACO đẩy mạnh truyền thông về hoạt động cấp nước qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang tin điện tử và các trang mạng xã hội, các tuyến bài tuyên truyền về nỗ lực sản xuất cung cấp nước sạch.

Các hoạt động Đảng, đoàn thể, các hoạt động trách nhiệm xã hội của SAWACO cũng được chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử của Thành ủy và của Tổng Công ty, trên Youtube… giúp cho khách hàng, cộng đồng quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng ngành nước thành phố trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung cấp nước sạch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan