Hà Nội: Còn nhiều cụm công nghiệp cơ bản chưa được đầu tư hạ tầng

Tác giả : Admin 15/09/2023

45/70 cụm công nghiệp còn nhiều hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng theo quy định, thậm chí còn nhiều cụm công nghiệp cơ bản chưa được đầu tư hạ tầng.

Đó là một trong những thực trạng được nêu ra trong bài viết “Khó khăn, bất cập trong quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên Trang thông tin điện tử của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công thương.

9877 1694765111 Dau Tu Ha Tang Cum Cong Cnghiep
Cần ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Ảnh: ITN

45/70 CCN còn nhiều hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng theo quy định

Theo chia sẻ, hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 70 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động. Trong đó có tới 45 CCN còn nhiều hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng theo quy định, thậm chí còn nhiều CCN (hình thành từ trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp) cơ bản chưa được đầu tư hạ tầng.

Các CCN này được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện làm chủ đầu tư; kinh phí hoạt động được bố trí từ ngân sách huyện nên rất hạn chế trong đầu tư xây dựng, bổ sung công trình còn thiếu hoặc sửa chữa, nâng cấp, duy tu hạ tầng cho các CCN.

Bên cạnh các CCN được đầu tư đồng bộ và quản lý chặt chẽ, còn có những CCN có hệ thống cơ sở hạ tầng sơ khai, công tác quản lý chưa tốt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường và an toàn phòng, chống cháy nổ,…

Bài viết cho biết, hiện 45 CCN đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu các hạng mục hạ tầng cơ bản như: chưa có trạm xử lý nước thải; thiếu hệ thống điện chiếu sáng, nhà điều hành, vỉa hè, cây xanh, hệ thống giao thông nội bộ nhỏ hẹp,… Một số CCN hạ tầng đã xuống cấp, công nghệ xử lý môi trường lạc hậu cần được cải tạo, sửa chữa nhưng thiếu vốn thực hiện, khó khăn trong việc kêu gọi doanh nghiệp sản xuất trong CCN đóng góp để đầu tư.

Nhiều CCN chưa đầu tư hệ thống thu gom, bãi tập kết, phân loại, xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại; hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa hoàn thiện đồng bộ, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải không tách riêng; chủ các cơ sở hoạt động trong các cụm công nghiệp trực tiếp ký hợp đồng, bàn giao chất thải cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Tại các CCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, việc yêu cầu các doanh nghiệp đấu nối, thu gom vào hệ thống và việc xác định giá dịch vụ thoát nước và lưu lượng nước thải của các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn; đội ngũ nhân sự có trình độ, chuyên môn còn hạn chế, thiếu hệ thống quan trắc tự động,…

Ưu tiên vốn xây dựng công trình hạ tầng bảo vệ môi trường

Bài viết đưa ra kiến nghị:

UBND thành phố Hà Nội cần chỉ đạo rà soát hiệu quả hoạt động của các CCN trên địa bàn, có phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, trong đó, ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi trường.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các CCN đã hoạt động nhưng chưa hoàn thiện do Ban quản lý dự án cấp huyện làm chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Rà soát bổ sung Quy chế quản lý CCN trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và Thông tư số 28/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan