Tổng Công ty Khoáng sản TKV bị xử phạt gần 88 tỷ đồng tiền thuế

Tác giả : Admin 05/12/2023

KSV bị xử phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT, thuế tài nguyên (số tiền hơn 12,2 tỷ đồng). Cùng với đó, công ty cũng bị truy thu tổng số tiền gần 62,3 tỷ đồng và gần 13,1 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Tổng Công ty CP Khoáng sản TKV (mã KSV – HNX) thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Cụ thể: ngày 30/11, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với KSV với các hành vi: Khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp năm 2020; khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên phải nộp năm 2020; khai sai không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020.

Theo đó, KSV bị xử phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT, thuế tài nguyên (số tiền hơn 12,2 tỷ đồng). Cùng với đó, công ty cũng bị truy thu tổng số tiền gần 62,3 tỷ đồng và gần 13,1 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Tổng số tiền Khoáng sản TKV bị xử phạt và truy thu thuế là gần 87,6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, KSV ghi nhận doanh thu gần 8.900 tỷ – tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (8.792 tỷ); lợi nhuận sau thuế ở mức 102 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 287 tỷ đồng; lãi công ty mẹ đạt 89,9 tỷ.

Riêng quý 3/2023 lãi 35,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 83 tỷ) và lợi nhuận sau thuế chua phân phối giảm mạnh từ 379 tỷ xuống còn 180 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thuế công ty vừa bị xử phạt gần tương đương lợi nhuận công ty mẹ Khoáng sản TKV 3 quý năm 2023.

Theo KSV, lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty quý 3/2023 tăng so với cùng kỳ do quý 3/2022 giá bán bình quân các sản phẩm chính giảm sâu so với 6 tháng dẫn đến kết quả quý 3 năm 2022 lỗ, giá bán quý 3 năm 2023 không biến động nhiều so với với giá bán 6 tháng .

Tuy nhiên, kết quả lũy kế 9 tháng năm 2023 giảm so với 9 tháng năm 2022 chủ yếu là do một so sản phẩm của TCT giảm sản lượng tiêu thụ như: Đồng, Vàng, Kẽm thỏi; một số sản phẩm giảm giá bán như: Đồng tấm, Tinh quặng Manhetit, Phôi thép, Kẽm thỏi.

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan