Hà Nội: Lao động tự do mất việc làm được hỗ trợ 1.500.000 đồng

Tác giả : Admin 23/07/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3642/QĐ- UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)

1626962426z2632435805012 Bb46079e41a266b4cab01878a9c7c6e0
Người lao động bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng: hỗ trợ người lao động (theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố([1]); người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

b) Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Cư trú hợp pháp

– Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần. Phương thức chi trả: chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể các trường hợp khác.

Chi tiết Quyết định số 3642/QĐ- UBND xem tại đây./.

Theo Doanh nghiệp và Thương hiệu.

Tin liên quan