Hà Nội ban hành tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tác giả : Admin 30/08/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4282/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng.

9779 1693381541 Nang Luong Xanh
Ảnh minh hoạ

Mục đích quy định bộ tiêu chí nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.

Bộ tiêu chí cũng công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, công trình xây dựng, cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp…

Các điều kiện các cơ sở tham gia, đánh giá công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh; nguyên tắc và thời gian nhận hồ sơ, đánh giá, công nhận; các tiêu chí đánh giá; hình thức, danh hiệu, thời hạn công nhận; quyền lợi của các cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh…

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan