ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc top 1.000 đại học xuất sắc nhất thế giới

Tác giả : Admin 30/07/2021

Trong kỳ xếp hạng tháng Bảy của BXH Webometrics, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số một Việt Nam và trong nhóm 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất.

Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai, năm 2021. Đại học Quốc gia Hà Nội là sơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam lọt top 1.000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 959.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng tháng 7/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và trong nhóm 1000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất (vị trí 959, tăng 41 bậc so với lần xếp hạng tháng 01/2021, vị trí 220 Châu Á và vị trí 17 Đông Nam Á).

Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1-2021. Cụ thể, tiêu chí “Presence” (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng. Tiêu chí Impact (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Openness (Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Đại học Quốc gia Hà Nội có sự gia tăng vượt bậc của tiêu chí Impact (Mức độ ảnh hưởng) – từ xếp hạng 1651 ở tháng 01/2021 lên hạng 1289 ở tháng 7/2021 – Điều đó cho thấy sự gia tăng trong phạm vi ảnh hưởng của website Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh tới toàn xã hội.

1627545171 1 9540
Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 7/2021 (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam)

Việt Nam có 179 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này. Vị trí thấp nhất của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics là 28.196.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nằm trong tốp 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng tháng 7/2021, lần lượt theo thứ tự: Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mỏ – Địa chất./.

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan