Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trúng 2 gói thầu xử lý chất thải

Tác giả : Admin 10/02/2023

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội lựa chọn Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trúng 2 gói thầu quản lý, vận hành khu xử lý chất thải với tổng giá trúng thầu hơn 407 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng (2023 – 2025).

Cả 2 gói thầu đều sử dụng ngân sách TP. Hà Nội, được đấu thầu qua mạng. Mỗi gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và đều vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, cùng được mở hồ sơ đề xuất về tài chính là: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Tại Gói thầu số 3 Cung cấp dịch vụ công quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn thuộc Dự án Quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội (giai đoạn 2023 – 2025), giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây là 80,999 tỷ đồng (giá gói thầu 81,226 tỷ đồng), giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là 81,16 tỷ đồng.

Tại Gói thầu số 3 Cung cấp dịch vụ công quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn thuộc Dự án Quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội (giai đoạn 2023 – 2025), giá trúng thầu của Liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây – Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 là 326,06 tỷ đồng (giá gói thầu 327,04 tỷ đồng), giá dự thầu của đối thủ là 326,94 tỷ đồng.

9869 1675910182 A9ea5dae39fed1d8c30409597cafcdea
Bãi rác Xuân Sơn nhìn từ trên cao.

Tin liên quan