Chùm ảnh triển lãm và hội thảo quốc tế về ngành nước và môi trường Vietwater 2022

Tác giả : Admin 09/11/2022

Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 13 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước, xử lý nước thải và môi trường (Vietwater) đang diễn ra từ ngày 9-11/11/2022 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) 799, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức cho sự kiện này.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Theo Môi trường và Đô thị VN

Tin liên quan